Om Cookies

En webbkaka eller cookie  är en liten textbaserad datafil som en webbsida låter spara i besökarens dator. Detta är helt naturligt för webbplatser och nästa alla webbplatser använder det. Detta gör det möjligt att du kan se vilka länkar du klickat på, om du gjort något val så är det kvar så du slipper välja det igen eller har du loggat in någonstans så är du fortfarande inloggad osv. Syftet kan även vara att se hur websidan använts och om kunden gör ett köpa kan butiken se vilken websida som länka kunden till dem. Cookies kan också användas för till annoser ska bli mer personliga på dina tidgare val. 

Teknikråd.se har ingen personlig information och kan inte identifera en besökare. Vi får data med en anonym sifferkod tex 1234567 vem som finns bakom har vi ingen aning om. Vi kan inte heller se den personliga information som tex en kund lämnar i en butik.

Kakorna kan innehålla information i klartext (till exempel preferenser: språk=sv), men ofta krypteras innehållet i kakan, så att ingen inte kan veta vilken information den innehåller, föutom websidan. Ofta innehåller kakan endast en nyckel till en databaspost på servern, tex ett nummer 1234567

I kakorna kan en tidpunkt efter vilken kakorna inte längre används anges. Då sparas kakorna (beroende på webbläsarens inställningar) på datorns hårddisk, för att kunna returneras också senare. I annat fall lagras kakorna endast i datorns primärminne och gäller tills webbläsaren stängs av. Den senare typens kakor kallas ofta session cookies eftersom de används för en enskild surftillfälle, inte för att lagra information om en kund mellan sessionerna.

Teknikråd använder kakor till:

  • Förbättra websida och hastighet, tex kan bilder sparas på datorn tillfälligt så de inte behöver laddas igen varav blir laddningen av sidan snabbare.
  • Se hur länge och tex vilka sidor en användare besökare  samt om tex mobil eller dator används
  • Besökare får en kaka så våra annonsörer vet var besökaren kommer ifrån.
  • Google använder kakor för att kunna anpassa sina annonser, läs mer hos Google .

Grundtexten är hämtad från Wikipedia där du även kan läsa mer om kakor